Close

2017年冬季学位证书和毕业证书领取通知


发表日期:2017-12-29 作者:研究生办公室
 各院系:

根据工作安排毕业、学位证书已开始发放,已缴清费用并提交图书馆论文的申请人请于201712282018年元3日(下学期225日以后)发放

1. 发放时间:8:00-11:302:00-5:00

2. 发放地点:研究生院学位办公室(磬苑校区蕙园11314室,毕业证书凭学位证书到315室)领取。

3. 同等学力和高校教师领取证书凭财务处费用结清证明。

4. 代领证书者须持领取人身份证原件和被代领人身份证复印件(院系集体领取除外)。

特此通知。

 

 

                                                            校学位办公室                                                                        20171228